Aşağıda Mekteb-i Suffa nedir, Bir cemaate veya gruba bağlı mıdır, Ne amaçla kuruldu, Neler yapıyor, Kim finanse ediyor?

sık sorulan sorular ve cevaplarına yer verdik

Daha fazlası için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Peygamberimizin Mekke’den, Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk işlerden birisi, mescidin yanına yaptırdığı “Suffa” isimli eğitim kurumu idi. Burada kalan Müslümanlara da "Ashâb-ı Suffa" ismi verildi. Medine'de, ne meskenleri, ne de aşiret ve akrabaları, hiç bir şeyleri yoktu. Âileden uzak, dünya meşgale ve gâilesinden âzâde ve tam mânâsı ile feragatkâr bir hayata sahip idiler. Kur'an ilmi tahsil eder, Resûl-i Ekrem Efendimizin va'z ve derslerini dinleyerek istifâde ederlerdi. Ekseriya, oruçlu bulunurlardı. Peygamber Efendimiz tarafından tespit edilen muâllimler, kendilerine Kur'an öğretirlerdi. Bunlardan yetişenler, Müslüman olan kabilelere Kur'an öğretmek ve Sünnet-i Resûlullahı beyân etmek için gönderilirlerdi. Bu cihetle de kendilerine "kurra" denilirdi. Suffa ise bu itibarla "Dârü'l-Kurra" diye anılmıştır. Sayıları 400-500 kadar olan mütevazi fakat feyizli bir hayata sahib bulunan bu güzide Sahabîler, bir irfan ordusu idiler. Bütün mesâilerini Kur'an ve Sünnet-i Resûlullahı öğrenmeye hasretmişken, gerektiğinde gâzâlara da katılırlardı. İçlerinden evlenenler, Suffe'den ayrılırlardı. Fakat, yerlerine başkaları alınırdı. Bu güzîde Sahabîler ne ticâretle, ne bir sanatla meşgul olmazlardı. Mâişetleri Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ve Sahabîlerin zenginleri tarafından temin edilirdi.
Mekteb-i Suffa, sosyal medyada dini oluşumların eksikliğinden kaynaklanan boşluğu bir nebze olsun doldurmak ve din karşıtı kara propagandalara cevap vermek için ortaya çıkmış ve şekillenmiş bir gruptur. Grafik, video, çeviri, editörlük, tasarım, yazılım ve benzeri konularda becerisi olan kimseler günlük işleri dışında vakit ayırarak gönüllü ve ücretsiz olarak çalışmalar yapmaktadır. 2014 Kasım itibariyle dernekleşmiş ve resmiyet kazanmıştır.
Mekteb-i Suffa, herhangi bir kitleye, gruba veya cemaate değil; ayrım yapmaksızın her İslami kitlenin değerine saygı duyarak sadece Kuran ve Sünnet ışığında İslam'a hizmet eden bir oluşumdur. Gönüllü katılımcıların kişisel görüşleri Mekteb-i Suffa'yı bağlamamaktadır.
Düzenli olarak faaliyet verdiğimiz fiziki bir mekanımız bulunmamaktadır.
Yayıncı ekip, tasarımcı ekip, yazılımcı dünyanın/ülkenin dört bir yanındaki gönüllülerden oluşmaktadır. Bu gönül birliği paraya ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. İhtiyaç duyulan kısım da gönüllüler arası yardım ve projeler ile temin edilmektedir.
http://mektebisuffa.com/mektebisuffa.com/?page_id=6273
Gezin & Beğenin & Paylaşın: Web sitemizde yer alan konuların yanı sıra sosyal medyada yer alan Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarımızda yayınladığımız içerikleri inceleyin, beğenin, yorum yapın ve paylaşın. (Basit görünse de çok faydalı olacağını bilin:) Katılın: Özel bir yeteneğiniz varsa ve Allah rızası için Allah'ı anlatmaya vakit ayırabilirseniz aramıza katılın. Katılmak İstiyorsanız ve Eminseniz Tıklayın:) Bağış Yapın: Yapılan ve yeni yapılacak projeler için destek olun. 5tl de olsa destek olmanızın faydasını olacağını bilin. Bağış için tıklayın. Mekteb-i Suffa İçin Yapabileceğiniz 9 şey için burayı tıklayınız...

Neler yaparsınız?

Belirli zaman aralıklarında yurt içi ve yurt dışından ehli sünnet hocalar ile insanlar bir araya getirilir önemli konularda konferanslar düzenlenir.
Belirli zaman aralıklarında çeşitli akademisyenler, hocalar ve ilim adamlarıyla belirli konularda röportaj yapılır.
İslami konularda sokakta bilinç yoklaması yaparak doğru bilgiyi sağlamak.
Bröşürler, birebir diyaloglar ve Kuran okumaları ile İslam'a davet çalışmaları yapılır.
İslami konularda Film / Kısa Film / Animasyon Çalışmaları yapılır.
Web Yayınları: İslami konularda sorulara cevap ve yazı dosyaları hazırlanarak sitede yayınlanır. Video Çeviri: Yabancı ilim adamlarının ve hocalarının sohbetleri çevrilerek Youtube'da yayınlanır. Grafik Tasarım: Gündeme ve güne özel grafikler hazırlayarak; Özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı Facebook ve Twitter başta olmak üzere Instagram, Tumblr gibi sitelerde yayınlanır.